KoleNedelkovski.edu.mk

Digital classroom for new age schools-Tallinn December 2018

Група наставници од ССОУ„Коле Неделковски“-Велес учествува во обука за дигитални училници за нови алтернативни училишта. Учесниците се запознаваат како да ги користат online училниците и алатките за работа online, како да користат бесплатен софтвер за образование на далечина. Учесниците учат како да креираат аудио и видео записи поврзани со лекциите што ги предаваат, како да креираат тестови и да ги постават на интернет. Сите овие содржини учениците можат да ги следат во било кое време од било кој уред кој има пристап до интернет.
Вие сте на: Home Меѓународна соработка